Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Ο βουλευτής Κυκλάδων κ.Π.Ρήγας ενημερώνει..

"Αθήνα 25/01/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 14 του προς θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει τις χρήσεις γης για την εκτός σχεδίου δόμηση


Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – και από εμένα προσωπικά- για την οριστική διαμόρφωση των διατάξεων του Π.Δ. με το οποίο καθορίζονται όλες οι δυνητικές χρήσεις γης στην εκτός σχεδίου περιοχή σας ενημερώνω επιπρόσθετα για τα εξής:

- Με αίτημα μας, το οποίο έκανε αποδεκτό ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, θα έρθει προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της βουλής το επίμαχο Π.Δ., αμέσως μετά τις 31/01/2012.
- Το προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ. στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι δυνητικές χρήσεις γης για την εκτός σχεδίου περιοχή, θα αποτελέσει δεσμευτικό πλαίσιο –«μπούσουλα», στο οποίο οφείλουν να προσαρμοστούν οι μελλοντικοί πολεοδομικοί σχεδιασμοί (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, Ρυθμιστικά Σχέδια, Ρυθμιστικά Σχέδια Πόλης κ.λ.π.) που θα θεσμοθετηθούν μετά την θέση σε ισχύ του συζητούμενου Π.Δ.

Επομένως, η μη πρόβλεψη και αναφορά της χρήσης κατοικία στο αρθρο14 του Π.Δ. υποχρεώνει κάθε μελλοντικό χωροταξικό, πολεοδομικό σχεδιασμό να μην συμπεριλαμβάνει την συγκεκριμένη χρήση στις δυνητικές χρήσεις γης.
Το πρόβλημα δηλαδή θα δημιουργηθεί σε όσες περιοχές δεν έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα οι χρήσεις γης και στις οποίες εφαρμόζεται για την εκτός σχεδίου δόμηση το Π.Δ. 270Δ/1985.

Συμπερασματικά, εν όψη της υποχρεωτικής ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου Π.Δ. είναι απαραίτητη προκειμένου να προβλεφθούν όλες οι σύγχρονες χρήσεις γης για τις εκτός σχεδίου δόμησης περιοχές.
Επομένως, η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία είναι επιβεβλημένη και απόλυτα αναγκαία.

Αυτό που είναι μη αποδεκτό και χρήζει άμεσης ρύθμισης είναι η παράληψη της κατοικίας ως δυνητικής χρήσης στην εκτός σχεδίου περιοχή.
Ως εκ τούτου, η πρόταση μας θα αφορά στην συμπλήρωση του άρθρου 14 του προτεινόμενου σχεδίου Π.Δ. με την προσθήκη της κατοικίας στις προβλεπόμενες χρήσης γης.

Αυτή την πρόταση θα καταθέσω και προσωπικά κατά την συζήτηση του σχεδίου του Π.Δ. στην αρμόδια επιτροπή της βουλής με την επιδίωξη να συμπεριληφθεί στο υπό διαμόρφωση νομοθετικό κείμενο.

Για κάθε περαιτέρω εξέλιξη θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σας."


Παναγιώτης Ρήγας
Βουλευτής Κυκλάδων - ΠΑΣΟΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: