Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Η Επανάσταση!


Η "Τσαούσα" .. κάνει την δική της "επανάσταση"... ενάντια στην κατάφωρη καταπάτηση των σεξουαλικών της δικαιωμάτων.. από τα μπλόκα των αγροτών!

Τσαούσα: "Μόλις άκουσα τους αγρότες στο μπλόκο της Λάρισας να φωνάζουν ένα από τα συνθήματα τους: "Γυναίκα υπουργός-αγρότης νηστικός".
Λύγισα από το βάρος του ιδεολογικού υπόβαθρου του αγώνα τους."


Το ..μανιφέστο της: Έτσι επαναστατώ εγώ.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Κάτι... ψήνεται!


Ο Δήμαρχος Μυκονίων μας ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, τι "βράζει" γύρω από την καυτή πατάτα των "χαμένων" διπλότυπων..

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ Μύκονος, 13 - 01 - 2010
  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
  Αρ. Πρωτ. - 178 -
  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
  Π Ρ Ο Σ :
  "Τα Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης"

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Πληροφορίες :
  Τηλέφωνα : 22890 - 23.261, - 25.976
  FAX : 22890 - 22.229
  Web Site : http://www.mykonos.gr
  ΘΕΜΑ : "Διευκρινίσεις Δημάρχου σχετικά με οικονομικά θέματα στο Δήμο Μυκόνου "
  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Επειδή τον τελευταίο καιρό πολλά συζητούνται στο νησί μας γύρω από ένα σημαντικό οικονομικό θέμα (λογιστική διαφορά) που έχει ανακύψει στον Δήμο μας, και στη συνέχεια όσων δήλωσα δημόσια κατά την καθιερωμένη ομιλία του Δημάρχου την ημέρα των Θεοφανείων στο Δημαρχείο, θεωρώ ακόμα ότι, με σκοπό να περιοριστεί οποιαδήποτε παραπέρα σκόπιμη είτε άσκοπη συζήτηση σε επίπεδο ‘καφενείου’, ή άλλη αστήριχτη, στείρα και απρεπής αντιπαράθεση μεταξύ πολιτών και διαφόρων παραγόντων σε βάρος του Δήμου, οφείλω να σας ενημερώσω και γραπτώς σχετικά με το θέμα και να σας γνωρίσω τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες έχουμε έγκαιρα και υπεύθυνα προχωρήσει, ώστε να τις αξιολογήσετε και να τις θέσετε υπόψη του κοινού.

  Συγκεκριμένα, εμμένω σε ό,τι έχω δηλώσει μέχρι σήμερα και πιστεύω ότι έχω προβεί σε όλες τις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση και την πλήρη διαλεύκανση του θέματος, υπεύθυνα, ψύχραιμα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά και χωρίς να χαριστώ σε κανέναν, τασσόμενος υπέρ της πλήρους διαφάνειας. Τα γεγονότα και οι ενέργειές μας αυτές είναι:

  Τον Σεπτέμβριο του 2009 και όταν για πρώτη φορά ενημερώθηκα από τους Ορκωτούς Λογιστές του Δήμου με το α.π. 7499 από 09/09/2009 έγγραφό τους για απώλεια διπλοτύπων παρελθόντων ετών, αμέσως κάλεσα την Οικονομική υπηρεσία και έδωσα σαφή και ρητή εντολή να ελεγχθεί η υπόθεση, ώστε αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα και αν προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν σε κάθε υπεύθυνο.
  Αμέσως απέστειλα σχετικά έγγραφα:

  1) Στις 24/09/2009 στέλνω το με α.π. 7836 έγγραφο προς τους Ορκωτούς Λογιστές και ζητώ να διερευνηθούν τα ακυρωμένα και απωλεσθέντα διπλότυπα είσπραξης δίνοντας εντολή να υποβληθεί πρόταση για μία συνολική διαδικασία σε αυτόν τον τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.

  2) Στις 25/09/2009 στέλνω το με α.π. 7877 έγγραφό μου στην Οικονομική και Διοικητική υπηρεσία του Δήμου και ζητώ να μου παραδίδονται καθημερινά λίστα με τα εκδομένα διπλότυπα είσπραξης, αναλυτική κατάσταση ρύθμισης για τα δημοτικά τέλη 2 % των οφειλετών, σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου τελών χρήσης πεζοδρομίων, κατάσταση με όλα τα έσοδα των παραλιών και αναλυτική απογραφή των θεωρημένων αλλά μη εκδομένων διπλοτύπων είσπραξης.

  3) Στις 16/10/2009, μετά την γνωστοποίηση διαγραφής στοιχείων από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούσαν τα έτη 2004 και 2005 για τέλη 2 % μιάς επιχείρησης, αναφέρω σε έγγραφό μου ότι, επειδή πρέπει να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής υπηρεσίας, επειδή πρέπει να καταστεί ασφαλής η χρήση του λογισμικού προγράμματος και επειδή είναι δεδηλωμένη η πρόθεσή μου για πλήρη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου, διενεργώ άμεσα Προκαταρκτική Εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ή όχι η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και, αν αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, θα προβώ άμεσα σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (έγγραφα με α.π. 7499, 8395 & 8410).

  4) Στις 20/11/2009 και μετά από έγγραφες καταθέσεις των υπαλλήλων της Οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία της δικηγόρου του Δήμου και υπαλλήλου του Δήμου με βαθμό Α΄ όπως ορίζει η σχετική Νομοθεσία, διατάσσω Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ, την ίδια μέρα με απόφασή μου, μετακινώ τον εισπράκτορα της Οικονομικής Υπηρεσίας σε άλλη υπηρεσία του Δήμου.

  5) Στις 18/12/2009, ημέρα Παρασκευή, μου παραδίδεται το με α.π. 10134 έγγραφο της υπαλλήλου που διενεργεί την Ε.Δ.Ε. που συντάχθηκε μετά από τη μελέτη και έρευνα όλων των καταθέσεων και με το οποίο κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

  6) Στις 18/12/2009 επίσης, στο Δ.Σ. με θέμα τον προϋπολογισμό του 2010, αναφέρεται το θέμα της λογιστικής διαφοράς που έχει προκύψει μεταξύ Δήμου Μυκόνου και μιας τουριστικής επιχείρησης, από την Πρόεδρο του Δ.Σ. και αποφασίζεται ομόφωνα η έρευνα της υπόθεσης.

  7) Αμέσως μετά και συγκεκριμένα στις 22/12/2009, δίδω εντολή με το α.π. 10203 έγγραφό μου στην Οικονομική Υπηρεσία και στους Ορκωτούς Λογιστές του Δήμου ώστε να διενεργήσουν περαιτέρω έλεγχο, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα σε βάθος.

  8) Στις 28/12/2009 και μετά από εντολή μου, έρχονται στη Μύκονο οι Ορκωτοί Λογιστές και τους καταθέτω τον πλήρη φάκελο της Ε.Δ.Ε. και όλα τα στοιχεία και έγγραφα που ζήτησαν από την Οικονομική υπηρεσία.

  9) Παράλληλα, έδωσα εντολή με το α.π. 10299 έγγραφό μου να ολοκληρωθεί η έρευνα, η οποία αφορά τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008.

  10) Επίσης στις 28/12/2009, με το α.π. 10303 έγγραφό μου προς την συγκεκριμένη επιχείρηση, ζητώ να δοθεί κάθε δυνατή πληροφόρηση στους Ορκωτούς Λογιστές του Δήμου, ώστε να διευκρινισθεί η λογιστική διαφορά που ερευνάται.

  11) Στις 28/12/2009, στέλνω στους Ορκωτούς Λογιστές το με α.π. 10304 έγγραφό μου που αναφέρει την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για την διεξοδική διερεύνηση του θέματος.

  12) Στις 11/01/2010, στέλνω στους Ορκωτούς Λογιστές το με α.π. 94 έγγραφό μου προκειμένου να επιδείξουν τη μέγιστη επιμέλεια για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.

  Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου δίδεται εντολή για Ε.Δ.Ε. προς όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας.
  Σας διαβεβαιώ ότι, μόλις ολοκληρωθεί η Ε.Δ.Ε. και βγεί το πόρισμά της θα το δημοσιοποιήσω και ότι το θέμα αυτό θα το εξαντλήσω μέχρι τέλους και, εφόσον υπάρχουν ποινικές ή άλλες ευθύνες, αυτές θα καταλογιστούν ανεξαρτήτως προσώπων. Γιατί, ούτε ο Δήμος, ούτε εγώ ως Δήμαρχος έχουμε να φοβηθούμε τίποτε ή να κρύψουμε κάτι, ή να καλύψουμε κανέναν και μάλιστα για υποθέσεις που αφορούν παρελθόντα έτη.


  Λόγω της σοβαρότητας του παραπάνω θιγομένου ζητήματος και επιδιώκοντας την πλήρη διαφάνεια επ’ αυτού, ευελπιστούμε για την υπεύθυνη και πλήρη ενημέρωση των δημοτών και από μέρους σας.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.-

  Μετά τιμής,
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
  ΑΘΑΝ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Η ΠΑΣΕΓΕΣ μελετάει την Μελισσοκομία στην Ελλάδα

"Η μελισσοκομία είναι ένας δυναμικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής για τη χώρα μας, που μπορεί να δώσει επαγγελματική διέξοδο και στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος, όπως διαπιστώνεται σε μελέτη που συντάχθηκε από τις επόπτριες του Μελισσοκομικού Κέντρου της ΠΑΣΕΓΕΣ – Αττικής, κ.κ. Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη και Μπιρρή Παρασκευή. Όμως, παρά το γεγονός πως τα ελληνικά μελισσοκομικά προϊόντα είναι παγκοσμίως γνωστά και έχουν καλές προοπτικές στην Ευρωπαϊκή αγορά, που είναι ελλειμματική, χρειάζεται να δοθεί προσοχή σε ορισμένα σημεία προκειμένου να αναπτυχθεί ο κλάδος"

Η μελέτη παρουσιάζει συνοπτικά τα προβλήματα της μελισσοκομίας και προτείνει μέτρα:

  * Μείωση του κόστους παραγωγής.
  * Αύξηση της κατανάλωσης του μελιού μέσα από την προβολή ενός προτύπου υγιεινής διατροφής.
  * Αύξηση των εξαγωγών και κατάκτηση νέων αγορών.
  * Βελτίωση της τυποποίησης, συσκευασίας και διαφήμισης του προϊόντος.
  * Στροφή στην συστηματική παραγωγή και άλλων προϊόντων κυψέλης όπως βασιλικός πολτός, γύρη, πρόπολη, κερί, δηλητήριο.
  * Προώθηση της πιστοποίησης βιολογικών μελισσοκομικών προϊόντων στα πλαίσια των Κανονισμών 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και 889/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
  * Κατοχύρωση μελιών ΠΟΠ και ΠΓΕ. Σήμερα έχει κατοχυρωθεί μόνο το «Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια» ως ΠΟΠ.
  * Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας μέσω της δημιουργίας μελισσοκομικών πάρκων.


Διαβάστε όλο το άρθρο:
Δυναμικός κλάδος η μελισσοκομία σύμφωνα με μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά χρειάζεται προσοχή για την ανάπτυξή της

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Τον σταυρό τον βρήκαν...τα λεφτά ακόμη τα ψάχνουν!


Συναγωνισμός και φέτος μεταξύ των 30 περίπου Μυκονιατών που συμμετείχαν στη βουτιά για το πιάσιμο του Σταυρού. Μεταξύ αυτών και για πρώτη φορά μια κοπέλα. Τυχερός αυτής της χρονιάς ο Χρήστος Δερβιτσιώτης ο οποίος μάζεψε τον Σταυρό από τα παγωμένα νερά.

Έως εδώ όλα καλά και σύμφωνα με τα έθιμα.. Μετά όμως πήγαν όλοι για το παραδοσιακό κέρασμα πάνω στη Δημαρχία. Φέτος κόπηκε σήμερα η Πρωτοχρονιάτικη πίτα αντί την Πρωτοχρονιά. Η ολιγοήμερη αναβολή έγινε λόγω "ανωτέρας δύναμης"... Το κλιμάκιο των ορκωτών λογιστών λένε οι κακές γλώσσες δεν το επέτρεψε, αυτοί που ψάχνουν τα χαμένα λεφτά που κατά διαβολική σύπτωση είναι και εδώ γύρω στα 700 χιλιάρικα, δηλαδή όσα και κεί πάνω που έχωσαν τον Δήμαρχο σε πορτ-μπαγκάζ!!

Όταν λοιπόν ο Δήμαρχος στην ομιλία του άρχισε να κάνει ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς, αναγκαστικά αναφέρθηκε και στο καυτό ζήτημα των "χαμένων" χρημάτων και είπε ότι περιμένει το πόρισμα από το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών που αυτό το διάστημα ελέγχει την υπόθεση των χαμένων διπλοτύπων ώστε μετά να ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες...

Τα όργανα άρχισαν όμως αμέσως με την αντιπολίτευση να διαμαρτύρεται και να λέει οτι δεν είναι προς ώρας να βγάζουμε τ'άπλυτα στη φόρα..και παρά λίγο να χαλάσει τον "λαμπρόν εορταστικόν πνεύμα"... Οι ψύχραιμοι επενέβησαν και το συμβάν έληξε, προς απογοήτευση των παρευρισκομένων που έχασαν ένα καλό ...ματς!!

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Φουσκώνει η Μεσόγειος;

Στη Σάμο αναρωτιώνται αν έγιναν... Βενετία!!


Εδώ και μέρες τώρα, πριν από τα Χριστούγεννα η στάθμη της θάλασσας συνεχώς ανεβαίνει! Και εδώ στη Μύκονο, αλλά όπως διαβάζουμε παντού στην Ελλάδα, αλλά και στην γειτονική Ιταλία.

Το φαινόμενο δεν είναι συνηθισμένο. Η παλίρροια στη Μεσόγειο, ούτε κρατάει τόσες μέρες συνέχεια, αλλά ούτε έχει το μέγεθος που παρατηρείται τώρα. Συνήθως είναι 20-30 εκ. και αυτό μόνο για λίγες ώρες ή ημέρες. Τώρα είναι πάνω από 60 - 80 εκ και συνεχώς μεγαλώνει..


Αμφιλοχία

Όπου οι άνθρωποι έχτισαν κοντά στη θάλασσα και πολύ χαμηλά, έχουν μεγάλο πρόβλημα, όπως στην Σάμο, στην Αμφιλοχία και αλλού στην Βενετία κλπ....

Στη Σάμο πήγαν οι υπεύθυνοι και απεφάνθησαν οτι είναι μεν φαινόμενο σπάνιο, αλλά οφείλεται στις πρόσφατες ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές πιέσεις της ανατολικής Μεσογείου σε συνδυασμό με τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις..

Μακάρι να είναι έτσι τα πράματα και να μην κρύβεται κάποια σημαντική "αλλαγή" στον πυθμένα της Μεσογείου μας... Γιατί αν είναι έτσι... τη βάψαμε!!