Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Κάτι... ψήνεται!


Ο Δήμαρχος Μυκονίων μας ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, τι "βράζει" γύρω από την καυτή πατάτα των "χαμένων" διπλότυπων..

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ Μύκονος, 13 - 01 - 2010
  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
  Αρ. Πρωτ. - 178 -
  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
  Π Ρ Ο Σ :
  "Τα Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης"

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Πληροφορίες :
  Τηλέφωνα : 22890 - 23.261, - 25.976
  FAX : 22890 - 22.229
  Web Site : http://www.mykonos.gr
  ΘΕΜΑ : "Διευκρινίσεις Δημάρχου σχετικά με οικονομικά θέματα στο Δήμο Μυκόνου "
  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Επειδή τον τελευταίο καιρό πολλά συζητούνται στο νησί μας γύρω από ένα σημαντικό οικονομικό θέμα (λογιστική διαφορά) που έχει ανακύψει στον Δήμο μας, και στη συνέχεια όσων δήλωσα δημόσια κατά την καθιερωμένη ομιλία του Δημάρχου την ημέρα των Θεοφανείων στο Δημαρχείο, θεωρώ ακόμα ότι, με σκοπό να περιοριστεί οποιαδήποτε παραπέρα σκόπιμη είτε άσκοπη συζήτηση σε επίπεδο ‘καφενείου’, ή άλλη αστήριχτη, στείρα και απρεπής αντιπαράθεση μεταξύ πολιτών και διαφόρων παραγόντων σε βάρος του Δήμου, οφείλω να σας ενημερώσω και γραπτώς σχετικά με το θέμα και να σας γνωρίσω τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες έχουμε έγκαιρα και υπεύθυνα προχωρήσει, ώστε να τις αξιολογήσετε και να τις θέσετε υπόψη του κοινού.

  Συγκεκριμένα, εμμένω σε ό,τι έχω δηλώσει μέχρι σήμερα και πιστεύω ότι έχω προβεί σε όλες τις κατά νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση και την πλήρη διαλεύκανση του θέματος, υπεύθυνα, ψύχραιμα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά και χωρίς να χαριστώ σε κανέναν, τασσόμενος υπέρ της πλήρους διαφάνειας. Τα γεγονότα και οι ενέργειές μας αυτές είναι:

  Τον Σεπτέμβριο του 2009 και όταν για πρώτη φορά ενημερώθηκα από τους Ορκωτούς Λογιστές του Δήμου με το α.π. 7499 από 09/09/2009 έγγραφό τους για απώλεια διπλοτύπων παρελθόντων ετών, αμέσως κάλεσα την Οικονομική υπηρεσία και έδωσα σαφή και ρητή εντολή να ελεγχθεί η υπόθεση, ώστε αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα και αν προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν σε κάθε υπεύθυνο.
  Αμέσως απέστειλα σχετικά έγγραφα:

  1) Στις 24/09/2009 στέλνω το με α.π. 7836 έγγραφο προς τους Ορκωτούς Λογιστές και ζητώ να διερευνηθούν τα ακυρωμένα και απωλεσθέντα διπλότυπα είσπραξης δίνοντας εντολή να υποβληθεί πρόταση για μία συνολική διαδικασία σε αυτόν τον τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.

  2) Στις 25/09/2009 στέλνω το με α.π. 7877 έγγραφό μου στην Οικονομική και Διοικητική υπηρεσία του Δήμου και ζητώ να μου παραδίδονται καθημερινά λίστα με τα εκδομένα διπλότυπα είσπραξης, αναλυτική κατάσταση ρύθμισης για τα δημοτικά τέλη 2 % των οφειλετών, σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου τελών χρήσης πεζοδρομίων, κατάσταση με όλα τα έσοδα των παραλιών και αναλυτική απογραφή των θεωρημένων αλλά μη εκδομένων διπλοτύπων είσπραξης.

  3) Στις 16/10/2009, μετά την γνωστοποίηση διαγραφής στοιχείων από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούσαν τα έτη 2004 και 2005 για τέλη 2 % μιάς επιχείρησης, αναφέρω σε έγγραφό μου ότι, επειδή πρέπει να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής υπηρεσίας, επειδή πρέπει να καταστεί ασφαλής η χρήση του λογισμικού προγράμματος και επειδή είναι δεδηλωμένη η πρόθεσή μου για πλήρη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου, διενεργώ άμεσα Προκαταρκτική Εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ή όχι η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και, αν αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, θα προβώ άμεσα σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (έγγραφα με α.π. 7499, 8395 & 8410).

  4) Στις 20/11/2009 και μετά από έγγραφες καταθέσεις των υπαλλήλων της Οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία της δικηγόρου του Δήμου και υπαλλήλου του Δήμου με βαθμό Α΄ όπως ορίζει η σχετική Νομοθεσία, διατάσσω Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ, την ίδια μέρα με απόφασή μου, μετακινώ τον εισπράκτορα της Οικονομικής Υπηρεσίας σε άλλη υπηρεσία του Δήμου.

  5) Στις 18/12/2009, ημέρα Παρασκευή, μου παραδίδεται το με α.π. 10134 έγγραφο της υπαλλήλου που διενεργεί την Ε.Δ.Ε. που συντάχθηκε μετά από τη μελέτη και έρευνα όλων των καταθέσεων και με το οποίο κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

  6) Στις 18/12/2009 επίσης, στο Δ.Σ. με θέμα τον προϋπολογισμό του 2010, αναφέρεται το θέμα της λογιστικής διαφοράς που έχει προκύψει μεταξύ Δήμου Μυκόνου και μιας τουριστικής επιχείρησης, από την Πρόεδρο του Δ.Σ. και αποφασίζεται ομόφωνα η έρευνα της υπόθεσης.

  7) Αμέσως μετά και συγκεκριμένα στις 22/12/2009, δίδω εντολή με το α.π. 10203 έγγραφό μου στην Οικονομική Υπηρεσία και στους Ορκωτούς Λογιστές του Δήμου ώστε να διενεργήσουν περαιτέρω έλεγχο, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα σε βάθος.

  8) Στις 28/12/2009 και μετά από εντολή μου, έρχονται στη Μύκονο οι Ορκωτοί Λογιστές και τους καταθέτω τον πλήρη φάκελο της Ε.Δ.Ε. και όλα τα στοιχεία και έγγραφα που ζήτησαν από την Οικονομική υπηρεσία.

  9) Παράλληλα, έδωσα εντολή με το α.π. 10299 έγγραφό μου να ολοκληρωθεί η έρευνα, η οποία αφορά τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008.

  10) Επίσης στις 28/12/2009, με το α.π. 10303 έγγραφό μου προς την συγκεκριμένη επιχείρηση, ζητώ να δοθεί κάθε δυνατή πληροφόρηση στους Ορκωτούς Λογιστές του Δήμου, ώστε να διευκρινισθεί η λογιστική διαφορά που ερευνάται.

  11) Στις 28/12/2009, στέλνω στους Ορκωτούς Λογιστές το με α.π. 10304 έγγραφό μου που αναφέρει την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για την διεξοδική διερεύνηση του θέματος.

  12) Στις 11/01/2010, στέλνω στους Ορκωτούς Λογιστές το με α.π. 94 έγγραφό μου προκειμένου να επιδείξουν τη μέγιστη επιμέλεια για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε.

  Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου δίδεται εντολή για Ε.Δ.Ε. προς όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους της οικονομικής υπηρεσίας.
  Σας διαβεβαιώ ότι, μόλις ολοκληρωθεί η Ε.Δ.Ε. και βγεί το πόρισμά της θα το δημοσιοποιήσω και ότι το θέμα αυτό θα το εξαντλήσω μέχρι τέλους και, εφόσον υπάρχουν ποινικές ή άλλες ευθύνες, αυτές θα καταλογιστούν ανεξαρτήτως προσώπων. Γιατί, ούτε ο Δήμος, ούτε εγώ ως Δήμαρχος έχουμε να φοβηθούμε τίποτε ή να κρύψουμε κάτι, ή να καλύψουμε κανέναν και μάλιστα για υποθέσεις που αφορούν παρελθόντα έτη.


  Λόγω της σοβαρότητας του παραπάνω θιγομένου ζητήματος και επιδιώκοντας την πλήρη διαφάνεια επ’ αυτού, ευελπιστούμε για την υπεύθυνη και πλήρη ενημέρωση των δημοτών και από μέρους σας.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.-

  Μετά τιμής,
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
  ΑΘΑΝ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ

3 σχόλια:

markos aliprantis είπε...

Ζέπο μήπως σου μυρίζει και εσένα παραγραφή;

zepos είπε...

Σημερα Μάρκο κυκλοφόρησε η βρώμα οτι βρέθηκε ο ένοχος και θα πάει για δίκη..
Όμως είναι κοινό "μυστικό" οτι το χρήμα λείπει από το 2004 και κάποιοι ενώ το ήξεραν .. έκαναν την πάπια..
Το ζητούμενο είναι ΓΙΑΤΙ;

evangelos naxios είπε...

ευτυχως που ο δημαρχος μας διελυσε τις υποψιες,γιατι εμεις πηγαινε στο μυαλο μας οτι καποιοι εδρασαν ,καποιοι εκλεψαν....αν ειναι δυνατον στο δημοσιο.....ευτυχως που μας εδωσε εξυγισεις....