Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Καταργούνται οι πολεοδομίες!!


Μετά το πραγματικό χάος που ακολούθησε την ανάθεση των πολεοδομικών υπηρεσιών στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους, έρχεται νομοσχέδιο που θα καταργήσει τις πολεοδομίες! Τώρα θα μου πείτε και τώρα υπάρχουν; Πως καταργείς μια υπηρεσία ανύπαρκτη;

Αν δεν πρόκειται για φούσκα, ίσως μπει τάξη στην παραδοσιακή διαφθορά του τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αλλαγών. Οι Δήμοι λέει θα εκδίδουν την άδεια μέσα σε εφτά (7) μόλις ημέρες!

"Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προωθούνται, η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας διαχωρίζεται σε δύο στάδια: την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης, που θα χορηγούνται από τις υπηρεσίες δόμησης των δήμων.

Το νομοσχέδιο για τις οικοδομικές άδειες πέρασε από πρώτη ανάγνωση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά τη δεύτερη ανάγνωση και τη διαβούλευση που θα ακολουθήσει προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη του φθινοπώρου.
Οι νέες ρυθμίσεις θα είναι:

• Για την έγκριση δόμησης θα απαιτούνται τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης (με τομές, συντελεστή δόμησης, ποσοστό κάλυψης) και αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων. Η έγκριση θα χορηγείται σε διάστημα πέντε ημερών.

• Η άδεια δόμησης θα εκδίδεται σε δύο ημέρες, με ευθύνη των μηχανικών που έχουν συντάξει τις μελέτες και μετά από έλεγχο πληρότητας του φακέλου από τις υπηρεσίες δόμησης του δήμου.

Ο έλεγχος των οικοδομών θα γίνεται με αυτοψία σε τουλάχιστον ένα από τα τρία στάδια κατασκευής (θεμελίωση, ολοκλήρωση φέροντας οργανισμού και ολοκλήρωση οικοδομής). Κάθε στάδιο θα ελέγχεται από διαφορετικό ελεγκτή, που θα επιλέγεται με κλήρωση από την Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ, η οποία θα συσταθεί. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής που θα είναι απαραίτητο για τη σύνδεση της κατασκευής με τα δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας (ρεύμα, νερό κ.λπ.) Η επικοινωνία για την έκδοση ή αναθεώρηση έγκρισης δόμησης ή άδειας δόμησης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Προβλέπονται επίσης αυστηρές ποινές για τις παραβάσεις, τόσο για τους μηχανικούς που θα έχουν την ευθύνη όσο και για τους ιδιοκτήτες, καθώς τα αυθαίρετα, όπως ανέφερε ο κ. Σηφουνάκης, θα κατεδαφίζονται."ΠΗΓΗ: www.express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: