Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Εισήγηση για το Εργαστήριο Ανάλυσης Μελιού του Νότιου Αιγαίου

 Έλαβα και δημοσιεύω την εισήγηση για τον καθορισμό αντιτίμου αναλύσεων του Μελισσοκομκού Εργαστηρίου της Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου. Την εισήγηση έστειλε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Βασίλης Μαργάρας για ενημέρωση των Κυκλαδιτών και τυχόν αποστολή παρατηρήσεων, ή απόψεων για το θέμα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ρόδος, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9413 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γραφείο Γενικού Διευθυντή

ΠΡΟΣ : Περιφερειακό Συμβούλιο Γραφείο Προέδρου
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αντώνη ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου Μαύρου 2 Περιοχή ΖΕΦΥΡΟΣ 85100 ΡΟΔΟΣ
Πληροφορίες: Γ.Πουλής Τηλ. : 22413 64910 FAX : 22413 64859
 e-mail : i.poulis@rho.pnai.gov.gr


ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός αντιτίμου για τις αναλύσεις του Μελισσοκομικού Εργαστηρίου της ΠΝΑ»Στα πλαίσια της υποστήριξης της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και της στήριξης των παραγωγών της περιοχής μας οργανώθηκε και λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο το Εργαστηρίου Ανάλυσης Μελιού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.


Ο σκοπός της λειτουργίας του δεν είναι ελεγκτικός , αλλά υποστηρικτικός σε ένα κλάδο που κατέχει σημαντική θέση στον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας , παράγει ένα δυναμικό προϊόν που βρίσκει διεξόδους στην αγορά και έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές λόγω του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος των νησιών μας

Λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτίριο της Περιφέρειας , με τέσσερα άτομα προσωπικό ( ένα χημικό μηχανικό, ένα χημικό , ένα γεωπόνο και ένα διοικητικό υπάλληλο) τα οποία είναι  μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας και εκτελούν παράλληλα και άλλα καθήκοντα. Έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για να συμπληρώσουν κατάλληλα τις γνώσεις του πάνω στο αντικείμενο.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι υψηλής ονομαστικής αξίας και τεχνολογίας αιχμής. Επίσης υπάρχει τακτική και αμφίδρομη συνεργασία με αντίστοιχα εργαστήρια , κυρίως αυτά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και των Χανίων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων , διαδικασία απαραίτητη για μελλοντική διαπίστευσή του.
 
Γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι :
1)    Ο έλεγχος καταλληλότητας του μελιού  και κατάταξη του για εμπορία με προορισμό την κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για βιομηχανική χρήση. Περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών σύστασης, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ Β/641/2002 (Εναρμόνιση στην Οδηγία   2001/110/Ε.Κ/12.01.2002):      

(1) Ηλεκτρική αγωγιμότητα, 
(2) ελεύθερα οξέα – pH,
(3) περιεκτικότητα σε υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF),
(4) δείκτης διαστάσης,
(5) υγρασία,
(6) στερεό υπόλειμμα, 
(7) σάκχαρα  

Οι παραπάνω αναλύσεις, εκτός από την  καταλληλότητας , παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:
τη γνησιότητα,
το χρόνο συγκομιδής,
τις συνθήκες αποθήκευσης και
την καθαρότητα
του μελιού
2) Μικροσκοπική ανάλυση μελιού ( μελισσοπαλυνολογική εξέταση ) για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής και βοτανολογικής προέλευσης του , εξετάζοντας τους γυρεόκοκκους που περιέχει, αλλά και τον προσδιορισμό των υπολοίπων  παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των αμιγών τύπων ελληνικού μελιού (πεύκου, ελάτης, καστανιάς, ερείκης, θυμαριού, πορτοκαλιάς, βαμβακιού και ηλίανθου). (ΦΕΚ Β/239/23-2-2005).
 
Μέχρι σήμερα έχουν αναλυθεί  165 δείγματα και αναμένεται σύντομα να ξεπεράσουν τα 200.
 Στο σύντομο χρονικό διάστημα η λειτουργία του, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της,  βρήκε μεγάλη απήχηση και στους μεμονωμένους παραγωγούς εκτός των συνεταιρισμών και συλλόγων , με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς το ενδιαφέρον και η προσέλευση νέων δειγμάτων.

Επίσης είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι   , δεν περιορίζεται μόνο στην εξαγωγή αποτελεσμάτων αλλά δίνεται έμφαση κυρίως στην αξιοποίηση τους. Αυτή η διαδικασία είναι διαρκής , συστηματική και γίνεται σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τα άλλα αντίστοιχα εργαστήρια.
Ο στόχος της επεξεργασίας των στοιχείων  είναι :
Η διερεύνηση και η τεκμηρίωση της ποιοτικής υπεροχής του μελιού της περιοχής μας έναντι των άλλων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πιθανώς να υπάρχουν σε κάθε νησί. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και δημιουργούν την ανάγκη επαναληπτικών μετρήσεων.
 

Επίσης είναι από τα λίγα εργαστήρια πανελλαδικά τα οποία έχουν αναπτύξει την γυρεοκοκκική ανάλυση σε μεγάλο βαθμό  (Δημιουργία γυρεοκοκκικού άτλαντα σε επίπεδο νησιού, ταυτοποίηση νέων φυτών , κ.α.) και σε συνδυασμό με την έλλειψη ικανού αριθμού δεδομένων αναλύσεων στα Πανεπιστήμια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και συνεργασία για την αξιοποίησή τους. 
 

Γίνεται λοιπόν  κατανοητό ότι αυξάνεται ραγδαία το λειτουργικό κόστος ,το οποίο  αφορά μόνο την προμήθεια αντιδραστηρίων , λοιπών αναλωσίμων  υλικών και τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού .

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την καθιέρωση ενός αντιτίμου για τις αναλύσεις όπως περιγράφεται στο παρακάτω πίνακα. Προτείνεται μία τιμή για ένα βασικό πακέτο αναλύσεων, που προσδιορίζει την ποιότητά του , και επιπλέον ξεχωριστά για κάθε ανάλυση από αυτές που θεωρούνται προαιρετικές. Κρίνεται σκόπιμο να σημειώσουμε ότι οι παρακάτω τιμές καλύπτουν μόνο το . κόστος των αναλύσεων. Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΤΙΜΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1
Διαστάση , Υγρασία και Αγωγιμότητα
15 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

2
Γυρεοκοκκική ανάλυση
10 €
3
Υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF)
5 €
4
Σάκχαρα
15 €
5
Ελεύθερα οξέα - pH
8 €
Παρακαλούμε για την έγκριση της εισήγησής μας

                                                                              Ε.Π.
                                                        Ο Γενικός Διευθυντής                                                                          

                                                                    Γιάννης ΠΟΥΛΗΣ

  
 


2 σχόλια:

Θεοδόσης Κατσαρός είπε...

Καλησπέρα Ζέπο.
Οι τιμές είναι πολύ καλές ούτε του παπά να μην το πείτε.
Όσο για το εργαστήριο να το προσέξετε σαν τα μάτια σας , θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και θα ξέρετε τι προϊόν προσφέρετε στο κοινό.
Είχα ασχοληθεί πολύ για την απόκτηση κάποιον οργάνων [μέχρι και φασματογράφο] του συν/σμού και του Μ/Κ και μπορώ να σου πω πως για να λειτουργήσουν αυτά τα όργανα θέλουν και κάποια αναλώσιμα ,χημικά ,αφιονισμένο νερό, ταμπλέτες ,κλπ τα οποία κοστίζουν. Έχω τις τιμές των άλλων εργαστηρίων οι οποίες είναι πολύ υψηλές αν θες μπορώ να σου τις στείλω.

zepos είπε...

Ο περιφερειακός σύμβουλος που έστειλε την εισήγηση Θοδώση, λέει στο μήνυμά του οτι περιμένει και από κάθε ενδιαφερόμενο μελισσοκόμο να πει την άποψή του, ώστε να την συμπεριλάβει στην συζήτηση που θα προκύψει.
Εγώ ερασιτέχνης είμαι ως γνωστόν και ευχαριστημένος σε οποια χρονιά βγάνω το μέλι του σπιτικού. Πράμα σπάνιο τελευταία..
Αλλά ξέρω αρκετούς στα νησιά μας που τους ενδιαφέρει και η γνώμη σου θα μετρήσει.