Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης για το Αμπέλι και την Ελιά

"ΠΕΡ.ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (sms).ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΒΡΟΧΕΣ ΥΨΟΥΣ 5-37 ΧΙΛ.ΚΑΙΡΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ.ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 13-14 ΜΑΙΟΥ.ΕΞΑΡΣΗ ΩΙΔΙΟΥ.ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ"

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

Σταχτιά φύλλων από ωΐδιοΩΙΔΙΟ - (Erysiphe negator)

    Οδηγίες:
  • Δευτερογενείς προσβολές έχουν εκδηλωθεί σε φύλλωμα και σταφύλια.
  • Τα στάδια της άνθησης - καρπόδεσης είναι πολύ ευαίσθητα. Aνεπαρκής αντιμετώπιση την περίοδο αυτή, θεμελιώνει την ασθένεια και εκδηλώνει σοβαρές προσβολές στα σταφύλια, αντιληπτές κατά τον Ιούνιο.
  • Τα αμπέλια πρέπει να είναι συνεχώς καλυμμένα από την έναρξη της άνθησης μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την καρπόδεση.

ΕΛΙΑ - ΠΡΏΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Στις πρώιμες περιοχές η καρπόδεση ολοκληρώνεται. Παρατηρείται ανομοιομορφία στην εξέλιξη της καρπόδεσης των πρώιμων περιοχών που πιθανόν οφείλεται στις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες, έντονοι βοριάδες) που επικράτησαν στην περίοδο άνθησης.

Στις μεσοπρώιμες περιοχές συνεχίζεται η άνθηση και η πτώση πετάλων, ενώ στις όψιμες ξεκινάει η άνθηση.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ - (Prays oleae)

Διαπιστώσεις: Στις πρώιμες και στις παραλιακές περιοχές ξεκίνησε η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρύτη στα τέλη Απριλίου. Παρατηρήθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες στους νεαρούς καρπούς ενώ οι συλλήψεις αυξάνονται στις φερομονικές παγίδες. Ο πυρηνοτρήτης γεννάει τα αυγά του κυρίως πάνω στον κάλυκα και οι νεαρές προνύμφες εισέρχονται κατευθείαν μέσα στον καρπό. Στόχος της καταπολέμησης είναι η θανάτωση των νεαρών προνυμφών όταν μπαίνουν ή λίγο πριν μπουν στον καρπό.

Οδηγίες: Συνιστάται στις πρώιμες και στις παραλιακές περιοχές ψεκασμός κάλυψης στις 16 - 18 Μαΐου με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι ελαιώνες με μέτρια καρποφορία. Οι ημερομηνίες ψεκασμού των μεσοπρώιμων και των όψιμων περιοχών θα δοθούν σε επόμενο δελτίο.

Διαβάστε με προσοχή ολόκληρο το πρόσφατο τεχνικό δελτίο της 10/05/2013: Ασθένειες και εχθροί του Αμπελιού και της Ελιάς

ΠΗΓΗ: ΕΡ.Ο.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια: